Vážení rodiče,
vítám Vás na blogu přípravné třídy ZŠ v Sázavě.
Najdete zde informace, fotografie a zajímavosti ze života naší nejmenší třídy. Věnujte, prosím, pozornost těmto sdělením.
Třídní učitelka Dana Štědrová

sobota 23. září 2023

Aktuální informace

 •  Na začátku školního roku děti obdržely pomůcky ( modelína, pastelky, voskovky, vodové barvy, barevný papír nůžky, tužky) a pracovní sešity, které jim uhradila škola. Čtvrtky na VV a PV však škola nehradí. Jedná se o částku 124 Kč na dítě, které musím od vás vybrat. Omlouvám se, tato informace se ke mně dostala až nyní.
 • V úterý 3.10. se zúčastníme ukázky výcviku dravců u hasičárny. vstupné na tuto akci činí 60 Kč.
 • Sledujte, prosím, rubriku " Učíme se v září .. " a ověřte si, zda vaše dítě probíranou látku zvládá, popřípadě dotrénujte, co mu nejde. S dětmi vše procvičuji a opakuji, někdo však potřebuje delší dobu na zapamatování a upevnění dovedností a vědomostí.
Ještě pozvánka do divadla - tuto neděli - 24.9. v 15. hod - v rámci divadelní přehlídky Voskovcova Sázava - sehraje Divadlo Matýsek pohádku pro děti TAJEMSTVÍ STARÉ SKŘÍNĚ.
Srdečně zvou sázavští divadelníci.

 • ve čtvrtek 28.9. je státní svátek a v pátek 29.9. mají děti ředitelské volno. Ve škole se sejdeme v pondělí 2.10.

středa 13. září 2023

Nábor do kroužku TAEKWON -DA

 Děti se zúčastnily ukázky cvičení Taekwon -da. Zájemci najdou informace na přiloženém letáčku.neděle 10. září 2023

Učíme se v září

 •  Známe své jméno, příjmení, bydliště
 • Známe křestní jména všech členů rodiny ( maminka, táta, sourozenci, babičky, dědečkové, sestřenice...)
 • Cvičíme číselnou řadu 0 - 10 vzestupně i sestupně.
 • Poznáváme číslice 0 - 5 . I na přeskáčku.
 • Vytleskáváme slabiky slov, počítáme počet.
 • Cvičíme uvolňování ruky, zápěstí i ramene
 • Zdokonalujeme špetkovitý úchop tužky.
 • Poznáváme druhy ovoce, určíme, které vyrostlo u nás a které v jižních krajinách ( exotické )
 • Učíme se psát číslici 1
 • Povídáme si o sv. Václavovi - patronovi české země.
 • Znaky podzimu v přírodě

Aktuální informace

 •  Ve středu 13. září proběhne focení tříd.
 • Děti začnou nosit domácí úkoly. Budou krátké, ale pravidelné. Ptejte se jich. Na spodním okraji úkolu je natisknutý datum, kdy byl úkol zadán. Pokud, důvodu nepřítomnosti, nebyl úkol vypracován, příležitostně si dítě doma vypracuje.
 • Při delší nepřítomnosti ( nemoc, dovolená ) se pro úkoly zastavte ve škole.
 • Nepřítomnost dítěte ve škole hlaste ráno, nejlépe SMS na můj telefon. 
 • V rubrice " Učíme se v.. " sledujte témata, která ve škole probíráme a rozhovorem zjišťujte, co o nich dítě ví, co si zapamatovalo.
 • Obědy doporučuji vybírat s dětmi. Stává se, že chtějí jiný, než ten, který mají objednaný.
 • Při jídle v jídelně používáme výhradně příbor. Cvičte doma správné uchopení a manipulaci s ním.

středa 6. září 2023

Dopoledne s patrony z 9.A

 


Keramický kroužek

 Děti z PT se mohou přihlásit do keramického kroužku, který ve školní keramické dílně povede od října pí. Jitka Neprašová.

Zápis proběhne ve školní jídelně ve čtvrtek 7. září od 15 do 17 hod. Cena - 1 200 Kč na pololetí.

Dílna bude trvat 2 vyučovací hodiny každé pondělí od 12.15 hod. Děti si vyzvedne učitelka hned po obědě v šatně. Začíná se v pondělí 2. října.

Pokud máte zájem a nehodí se vám čas zápisu, mohu vás zapsat. Ráno mi dejte vědět.