Vážení rodiče,
vítám Vás na blogu přípravné třídy ZŠ v Sázavě.
Najdete zde informace, fotografie a zajímavosti ze života naší nejmenší třídy. Věnujte, prosím, pozornost těmto sdělením.
Třídní učitelka Dana Štědrová

Rozvrh hodin1.
2.
3.
4.
Pondělí

Scházení dětí
Volné hry
Komunikativní kruh
Opakování
Grafomotorika


Rozumová výchova

RV

Výtvarná výchova

VV

Individuální přístup
Herní činnosti
Četba na pokračování
Tematické vycházky
Úterý

Scházení dětí
Volné hry
Komunikativní kruh
Opakování
Grafomotorika


Matematické představy

MP

Pracovní
výchova

PV

Individuální přístup
Herní činnosti
Četba na pokračování
Tematické vycházky
Středa

Scházení dětí
Volné hry
Komunikativní kruh
Opakování
Grafomotorika


Jazyková výchova
JV


Hudební výchova

HV

Individuální přístup
Herní činnosti
Četba na pokračování
Tematické vycházky
Čtvrtek
   Scházení dětí
Volné hry Komunikativní kruh
 Opakování     
 Grafomotorika

Matematické představy

MP

Tělesná
výchova

TV

Individuální přístup
Herní činnosti
Četba na pokračování
Tematické vycházky
Pátek

Scházení dětí
Volné hry
Komunikativní kruh
Opakování
Grafomotorika


Rozumová
Literární
výchova
RV
LV

Výtvarná výchova
VV

Individuální přístup
Herní činnosti
Četba na pokračování
Tematické vycházky

Žádné komentáře: