Vážení rodiče,
vítám Vás na blogu přípravné třídy ZŠ v Sázavě.
Najdete zde informace, fotografie a zajímavosti ze života naší nejmenší třídy. Věnujte, prosím, pozornost těmto sdělením.
Třídní učitelka Dana Štědrová

neděle 26. listopadu 2023

Aktuální informace ke stávce učitelů

 V pondělí 27.listopadu proběhne výstražná stávka, do které se zapojí mnoho škol a školních zařízení v celé ČR. Sázavská škola stávku podporuje, ale výuku neomezí. 

Školní jídelna se do stávky zapojí. V pondělí vaří dětem pouze polévku, která je pro děti zdarma. Všechny obědy na tento den jsou odhlášené. Doporučuji dětem, které jdou do družiny, dát větší svačinu.

Připomínám, že v pondělí jdeme tvořit do keramické dílny. Pracovní triko nebo zástěru sebou. 


pondělí 20. listopadu 2023

Vycházka do přírody - středa 29.11.

 Vycházka do přírody bude trvat cca 2 hodiny. V 9.30 se vydáme s předškoláky z MtŠ směrem na Bělokozly. Zastavíme se na hřišti v " Třešňovce ", kde si děti zasportují, potom se nasvačí v přírodě.

Sebou - batůžek se svačinou a pitím, pláštěnkou. Školní tašku a penál nechte doma. Děti vybavte teplým oblečením ( bunda, čepice, rukavice ) a vhodnou nepromokavou obuví. Na oběd se vrátíme. 

Pokud by ráno silně pršelo, akci odložíme.

Stříhání po linii, čisté nalepování

 

Svačinky 20. - 24. 11

 


neděle 19. listopadu 2023

Aktuální informace


 • 21.11. - Divadélko Kůzle - 40 Kč
 • 22.11. - Vycházka s předškoláky do přírody

 • V pondělí 27. listopadu navštívíme školní keramickou dílnu. Děti si zde vytvoří vánoční dekoraci, kterou si po vypálení odnesou domů. Glazování a vypalování proběhne cca za 14. dní. Dám včas vědět. Děti si přinesou zástěru, aby se neumazaly od hlíny. Cena za materiál a energii činí 60 Kč na dítě.
 • Ve středu 6. prosince si uděláme třídní výlet vlakem na Český Šternberk, kde se konají vánoční prohlídky s doprovodným programem. Vstupné je 100 na dítě + vlaková jízdenka. Přesnou sumu upřesním včas.


Učíme se v listopadu a v prosinci

 •  Zdokonalujeme se v orientaci číselné řady 0 -10
 • píšeme číslici 5,6,7
 • Porovnáváme číslice ( pět je více než tři, tři je méně než pět ), seznamujeme se s porovnávacími značkami méně, více, rovná se.
 • Povídáme si o profesích a povoláních, známe povolání svých rodičů
 • Učíme se pojmenovat profese mužů i žen ( kuchař x kuchařka, učitel x učitelka, umělec x umělkyně, herec x herečka...)
 • Všímáme si změn v přírodě, pojmenováváme projevy počasí ( déšť, kroupy, jinovatka, náledí, vítr, duha, led, vichřice, sníh, mlha, mráz, bouřka...)
 • Překládáme papír podle instruktáže ( harmonika, čepice)
 • Dále se pokoušíme o zavázání tkaničky
 • Pracujeme podle " diktátu " 
 • Poznáváme naše adventní a vánoční tradice
 • Upevňujeme pravidla slušného chování ( neskákat dospělému do řeči, vyslechnout a splnit daný pokyn, udržovat pořádek ve svých věcech, neničit a uklízet hračky, stavebnice a pomůcky, neubližovat spolužákům,  předcházet zbytečným konfliktům...).

Skládání " harmoniky", malba vodovkou

 

Legenda o sv. Martinovi ( vystřihování, sestavení posloupnosti děje)

 

neděle 12. listopadu 2023

Aktuální informace

 •  Koncem měsíce listopadu proběhne v PT třídní kolo pěvecké soutěže " Zazpívej, slavíčku". Děti si vyberou jednoduchou písničku, kterou za instrumentálního doprovodu sólově zazpívají. Tuto akci bych chtěla uskutečnit v městské knihovně a pozvat na ni rodiče a prarodiče, kteří mají možnost během dopoledne přijít. Termín a čas upřesním. Prosím rodiče, aby pomohli dětem s výběrem písničky a co nejdříve mi sdělili její název. Budeme ji ve třídě trénovat.
 • V pátek 17. listopadu je státní svátek, děti zůstávají doma. Obědy jim budou automaticky odhlášeny.
 • V pondělí 20. 11. se děti zúčastní dalšího EKO programu, ve kterém poznají ohrožená zvířata a způsoby jejich ochrany. Vybírám 60 Kč.
 • V úterý 21.11. jdeme do divadla na pohádku, kterou nám sehraje divadélko " Kůzle" Vstupné činí 40 Kč.
 • Ve středu 22.11. vyrazíme s předškoláky z mateřské školy na delší vycházku do přírody kolem Sázavy. Budeme sledovat změny v podzimní přírodě. Děti budou mít vhodné oblečení a obuv a batůžek se svačinou. V případě deště akci přesuneme na jiný den.
Postupně se mi přihlašujete do Učebny. Máte - li s tím problém, mohu pro zájemce svolat krátkou schůzku ve třídě a vše dát do provozu přímo na vašem zařízení. 

neděle 5. listopadu 2023

Aktuální informace

     Vážení rodiče, utíká to jako voda a 1. čtvrtletí školního roku bude za námi. Ve středu 8. listopadu proběhne čtvrtletní pedagogická rada a ve čtvrtek 9. listopadu třídní schůzky. Jak jsem již psala, na své dítě se můžete chodit ptát od 14. hod. do 16.hod. do přípravky. Abychom měli dostatek času na individuální pohovory, obecné informace, které platí pro všechny, Vám sdělím touto cestou.

 • Domácí úkoly, prosím, dělejte pouze ty s příslušným datumem. Když vypracujete ty neoznačené, při společné práci ve třídě dítě sedí a kouká. Pokud objevíte nevypracovaný úkol z dřívějška ( z důvodu např. absence) je vhodné si ho doma dodělat.
 • V jídelně učím děti používat správně příbor, ne jenom lžíci či vidličku. Dohlédněte na to i doma. Kultura stolování je rovněž důležitá.
 • Vymizely látkové ubrousky. Některé děti válejí svou svačinu po lavici od modelíny, barev, fixů...
 • Pro práci potřebujeme ořezané pastelky všech základních barev i odstínů ( tmavě i světle modré a zelené, růžové, šedé...). Občas kontrolujte, popř. doplňte.
 • Sledujte na Webu rubriku " Učíme se ". Budete mít kontrolu, co Vaše dítě zvládlo a co je potřeba docvičit.
Pokud máte zájem podívat se jak dítě pracuje ve třídě, je to možné po předchozí domluvě. Stačí mi oznámit termín 1 - 2 dny předem. Nejvhodnější doba je od 8. 45 do 10. hod, kdy probíhá hlavní výchovná a učební činnost.